Skip to content

3.AYANCIK FİLM FESTİVALİ ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
 09-12 MAYIS 2024

3. Ayancık Film Festivali çerçevesinde, ulusal kısa film yapımını özendirmek, gelişmesine katkıda bulunmak, yeni sinemacıları desteklemek, sinema sektörü ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla “Ulusal Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı “NKSD” olan “Nirengi Kültür Sanat Derneği” tarafından gerçekleştirilecektir.

B) YARIŞMA TARİHLERİ
Kısa Film Yarışması, 3. Ayancık Film Festivali kapsamında 09-12 MAYIS  2024 tarihleri arasında Ayancık’ta düzenlenecektir.
C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI
1) Yarışma ulusal belgesel filmlere açıktır.
2) Yarışma dili Türkçe`dir. Filmler orijinal dilinde çekilmiş ise Türkçe altyazılı olması zorunludur.
3) Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
4) Yarışmaya katılacak filmlerde süre sınırı yoktur.
5) Yarışmaya, 1 OCAK 2022 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir.
6) Yarışmaya katılmak için son başvuru 5 NİSAN 2024 CUMA günüdür.
7) Online başvurularda kabul edilen filmlerin kopyası ve başvuru formu festival arşivinde saklanacaktır.
-En geç 5 NİSAN 2024 CUMA gününe kadar www.ayancikfilmfestivali.com adlı web
sitesine online başvuru yapıp yüklenmesi gerekir.
8) Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar
22 NİSAN 2024 PAZARTESİ tarihinde basın, web sitesi (www.ayancikfilmfestivali.com ) ve sosyal medya aracılığıyla duyurulur.
9) Ön jüri ve ana jüri, festival yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur.
10)Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.
11)Ulusal kısa filmler, ön jürinin önerisi, filmin yapımcısının izniyle festival yönetimince özel gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır.

D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Ön jüri en az 2, ana jüri en az 3 üyeden oluşur. Festival yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri gazeteci, belgeselci ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçer.
2) Festival yönetimi, jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
3) Ön jüri üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması NKSD’nin takdirindedir.
4) Ön jüri değerlendirmesi sonunda 6 ulusal kısa film yarışmaya seçilir. Festival komitesi ve ön jüri kararıyla film sayısında değişikliğe gidilebilir.
5) Jüri, filmleri izlemeye başlamadan önce festival yönetiminden bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine festival ve kısa film yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra jüri çalışma yöntemini saptar.
6) Jüri üyeleri, NKSD’nin belirlediği program ve koşulları dâhilinde filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7) Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini gözeterek alır.
8) Jüri, festival yönetiminin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.
9) Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını festival yönetimine teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
10) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.
11) Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar ön jüri ve ana jüri üyeleri olamaz.
12) Ön ve ana jürinin yargısı kesindir.

E) ÖDÜLLER
1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından “En İyi Ulusal Kısa Filmi” belirler.
2) En İyi Ulusal Kısa Filme 10.000 TL parasal ödül ve Ödül Heykelciği verilir.
3) Finalist her film için 500 TL gösterim bedeli taktim edilecektir. “En İyi Ulusal Kısa Film” ve “En İyi Ulusal Belgesel Film” seçilen eserlere ayrıca gösterim bedeli ödenmeyecektir.
4) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oy birliği gereklidir.
5) Kısa film dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, festivalin başlamasından en az bir ay önce festival yönetimine başvurabilirler. Festival yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu özel ödül” ile ilgili olarak jüriyi bilgilendirir.
6) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması
durumunda festival süresince festival yönetiminin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
7) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
8) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmak veya bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül törenine; festival yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal ödül dahil hiçbir ödülü verilmez, ödül derneğin uhdesinde kalır.
9) Parasal ödüller en geç 31 ARALIK 2024 tarihinde ödenir.
F) ÖZEL KOŞULLAR
1) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
2) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. NKSD başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
3) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
4) Filmler, jüriye ve izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
5) Festival yönetimine yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
6) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.
G) GENEL KOŞULLAR
1) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi NKSD Yönetimine aittir.
3) Bu yönetmelik NKSD Yönetim Kurulu Başkanlığının onayıyla OCAK 2024’te yürürlüğe girmiştir.
4) Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı NKSD Yönetimi’ne aittir.

ADRES: Yalı Mahallesi, Belediye Caddesi 4/A

Ayancık / SİNOP

WEB: www.ayancikfilmfestivali.com
MAİL: ayancikfilmfestivali@gmail.com

Bu yönetmeliği indirmek için tıklayın.

3. AYANCIK FİLM FESTİVALİ ULUSAL KISA FİLM YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
09 -12 MAYIS 2024

3. Ayancık Film Festivali çerçevesinde, ulusal kısa film yapımını özendirmek, gelişmesine katkıda bulunmak, yeni sinemacıları desteklemek, sinema sektörü ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla “Ulusal Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı “NKSD” olan “Nirengi Kültür Sanat Derneği” tarafından gerçekleştirilecektir.
B) YARIŞMA TARİHLERİ
Kısa Film Yarışması, 3. Ayancık Film Festivali kapsamında 09 – 12 MAYIS  2024 tarihleri arasında Ayancık’ta düzenlenecektir.
C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI
1) Yarışma ulusal kısa filmlere açıktır.
2) Yarışma dili Türkçe`dir. Filmler orijinal dilinde çekilmiş ise Türkçe altyazılı olması zorunludur.
3) Ulusal Kısa Film Yarışması’nda tür ayrımına (kurmaca, deneysel, canlandırma) gidilmemiştir. Jüri değerlendirmeyi, genel olarak kısa film anlatım yetkinliğini dikkate alarak yapar.
4) Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
5) Yarışmaya, süresi 30 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
6) Yarışmaya, 1 OCAK 2022 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir.
7) Yarışmaya katılmak için son başvuru 5 NİSAN 2024 CUMA günüdür.
8) Online başvurularda kabul edilen filmlerin kopyası ve başvuru formu festival arşivinde saklanacaktır.
-En geç 5 NİSAN 2024 CUMA gününe kadar www.ayancikfilmfestivali.com adlı web sitesine online başvuru yapıp yüklenmesi gerekir.
9) Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar 22 NİSAN 2024 PAZARTESİ tarihinde basın, web sitesi (www.ayancikfilmfestivali.com ) ve sosyal medya aracılığıyla duyurulur.
10) Ön jüri ve ana jüri, festival yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur.

11)Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.
12)Ulusal kısa filmler, ön jürinin önerisi, filmin yapımcısının izniyle festival yönetimince özel gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır.

D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
1) Ön jüri en az 2, ana jüri en az 3 üyeden oluşur. Festival yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri gazeteci, belgeselci ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçer.
2) Festival yönetimi, jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir.
Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
3) Ön jüri üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması NKSD’nin takdirindedir.
4) Ön jüri değerlendirmesi sonunda 6 ulusal kısa film yarışmaya seçilir. Festival komitesi ve ön jüri kararıyla film sayısında değişikliğe gidilebilir.
5) Jüri, filmleri izlemeye başlamadan önce festival yönetiminden bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine festival ve kısa film yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra jüri çalışma yöntemini saptar.
6) Jüri üyeleri, NKSD’nin belirlediği program ve koşulları dâhilinde filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7) Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini gözeterek alır.
8) Jüri, festival yönetiminin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.
9) Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını festival yönetimine teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
10) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtmezler.
11) Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar ön jüri ve ana jüri üyeleri olamaz.
12) Ön ve ana jürinin yargısı kesindir.

E) ÖDÜLLER
1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından “En İyi Ulusal Kısa Filmi” belirler.
2) En İyi Ulusal Kısa Filme 10.000 TL parasal ödül ve Ödül Heykelciği verilir.
3) Finalist her film için 500 TL gösterim bedeli taktim edilecektir. “En İyi Ulusal Kısa Film” ve “En İyi Ulusal Belgesel Film” seçilen eserlere ayrıca gösterim bedeli ödenmeyecektir.
4) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oy birliği gereklidir.
5) Kısa film dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, festivalin başlamasından en az bir ay önce festival yönetimine başvurabilirler. festival yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu özel ödül” ile ilgili olarak jüriyi bilgilendirir.
6) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda festival süresince festival yönetiminin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
7) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
8) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmak veya bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül törenine; festival yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal ödül dahil hiçbir ödülü verilmez, ödül derneğin uhdesinde kalır.

9) Parasal ödüller en geç 31 ARALIK 2024 tarihinde ödenir.

F) ÖZEL KOŞULLAR
1) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
2) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. NKSD başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
3) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
4) Filmler, jüriye ve izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.

5) Festival yönetimine yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
6) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.
G) GENEL KOŞULLAR
1) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi NKSD Yönetimine aittir.
3) Bu yönetmelik NKSD Yönetim Kurulu Başkanlığının onayıyla OCAK 2024’te yürürlüğe girmiştir.
4) Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı NKSD Yönetimi’ne aittir.

ADRES: Yalı Mahallesi, Belediye Caddesi 4/A
Ayancık / SİNOP
WEB: www.ayancikfilmfestivali.com
MAİL: ayancikfilmfestivali@gmail.com

Bu yönetmeliği indirmek için tıklayın.